SK KG G AL

SK KG G AL SK KG G AL

Vlastnosti

Přípoj 1
Hadicová přípojka
Konstrukce
Sací spojka pro vnější vazbu
Přípoj 2
ozubová spojka
Tvar těsnění 2
Tvarové těsnění z nitrilu, černé
Materiál
Hliník

Výrobek

3 Výrobek
Označení Jmenovitá velikost Storz pro vnitřní průměr hadice Rozteč zarážek
mm
SKKG 133 NW 100 A G AL 110-A 100 133
SKKG 66 NW 50 C G AL 52-C 50 66
SKKG 89 NW 75 B G AL 75-B 75 89

Náhradní díly

Tlakové sací těsnění pro požární spojku
Tlakové sací těsnění, požární spojka
Tlakové sací těsnění, požární spojka

Vyloučení odpovědnosti za vady

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.