C

Sestavení skupiny C

C C

Popis

Velikost objímky je rozhodujícím výběrovým kritériem při sestavování.
Montáž je volitelně možná na desku k přivaření nebo na nosné lišty.

Výrobek

1 Výrobek
Označení
C

Přídavné elementy

Trubková spona, těžká konstrukční řada
Inbusový šroub, jednotrubková spona
Šroub se šestihrannou hlavou pro jednotrubkovou sponu
Pojistná podložka pro jednotrubkovou sponu
Krycí deska pro jednotrubkovou sponu
Nosná kolejnice, jednotrubková spona
Matice pro nosnou kolejnici, jednotrubková spona
Deska k přivaření pro jednotrubkovou sponu
Deska k přivaření a našroubování, dlouhá

Vyloučení odpovědnosti za vady

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.