A 1-6 A

Sestavení skupiny A 1-6, konstrukce

A 1-6 A A 1-6 A

Popis

Tato sestava je určena pro montáž na konstrukční díly skupiny A 1-6.
Velikost objímky je rozhodujícím výběrovým kritériem při sestavování.

Výrobek

1 Výrobek
Označení
A 1-6 A

Přídavné elementy

Trubková spona, lehká konstrukční řada
Montážní šroub pro jednotrubkovou sponu
Pojistný plech pro jednotrubkovou sponu

Vyloučení odpovědnosti za vady

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.