A 1-6

Sestavení skupiny A 1-6

A 1-6 A 1-6

Popis

Montáž je volitelně možná na desku k přivaření nebo na nosné lišty.
Velikost objímky je rozhodujícím výběrovým kritériem při sestavování.

Výrobek

1 Výrobek
Označení
A 1-6

Přídavné elementy

Trubková spona, lehká konstrukční řada
Šroub s drážkou pro jednotrubkovou sponu
Inbusový šroub, jednotrubková spona
Šroub se šestihrannou hlavou pro jednotrubkovou sponu
Pojistná podložka pro jednotrubkovou sponu
Krycí deska pro jednotrubkovou sponu
Matice pro nosnou kolejnici
Navařovaná deska jednotrubková spona, krátká
Deska k přivaření a našroubování, dlouhá
Dvojitá deska k přivaření, jednotrubková spona
Řadová deska k přivaření, jednotrubková spona
Úhlové desky k přivaření a k našroubování
Nosná kolejnice, jedno- a dvoutrubková spona

Vyloučení odpovědnosti za vady

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.