A 0 A

Sestavení skupiny A 0, konstrukce

A 0 A A 0 A

Popis

Velikost objímky je rozhodujícím výběrovým kritériem při sestavování.

Výrobek

1 Výrobek
Označení
A 0 A

Přídavné elementy

Trubková spona, lehká konstrukční řada
Pojistný plech pro jednotrubkovou sponu

Vyloučení odpovědnosti za vady

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.