размер 2 / 2-кратно

HK 92RD 02 BG2
HK 92RD 02 BG2 дозатор с назъбено колело размер 2 92RD 2-кратен
Изпълнение
без клапани за изравняване на потенциалите вътрешно отвеждане на утечното масло
Drehzahlbereich
1200 - 2500 U/min
Druckdifferenz
max. 30 bar (zwischen den Sektionen)
HK 92RV 02 BG2
HK 92RV 02 BG2 Дозатор със зъбци размер 2 92RV 2-кратен
Изпълнение
с клапан за изравняване на потенциалите и антикавитационен клапан на всяка секция Adjustment range DBV: 70-210 bar външно отвеждане на утечното масло
Drehzahlbereich
1200 - 2500 U/min
Druckdifferenz
max. 30 bar (zwischen den Sektionen)
Артикули 1 до 2 от 2 открити артикула.