HK 9RV 04 BG1

Дозатор със зъбци размер 1 9RV 4-кратен

HK 9RV 04 BG1 HK 9RV 04 BG1
HK 9RV 04 BG1 HK 9RV 04 BG1

Свойства

Изпълнение
с клапан за изравняване на потенциалите и антикавитационен клапан на всяка секция
Adjustment range DBV: 7-210 bar
външно отвеждане на утечното масло
Drehzahlbereich
1200 - 2700 U/min
Druckdifferenz
max. 30 bar (zwischen den Sektionen)

Описание

Тези дозатори служат за захранване на четири независими хидравлични циркулационни кръга само с една помпа
грешка при разделянето ок. 3 %
възможна е различна настройка на налягането за всяка секция
клапаните могат да се настройват на 70-210 bar, други диапазони на настройка при запитване
възможно преоборудване за вътрешно отвеждане на утечно масло - за целта затворете съединение T с помощта на
глуха тапа G1/2" (преоборудването се препоръчва само след консултация!)
конструктивно изпълнение дозатор с назъбено колело: qi = Q/z * 1000/n
qi = работен обем/секция [cм3]; Q = входящ обемен поток общо [л/мин]; z = брой секции; n = обороти [об./мин]

Указание

Преди пускане в експлоатация в инсталацията първото потегляне на дозатора с назъбено колело трябва да се извърши без натоварване.
графики и схеми на включване като принципно изображение валидни и за тези 4-кратни дозатори

Артикул

5 Артикул
Обозначение p1макс.
bar
p2 макс.
bar
Протичане за елемент min.
l/min
Протичане за елемент typ.
l/min
Протичане за елемент макс.
l/min
Входящ обем за секция
cm³
A
mm
Li
mm
Тегло
kg
HK 9RV 04 A 18 220 270 2,00 4,00 9,50 1,70 44 382 4,500
HK 9RV 04 A 20 220 270 2,50 5,00 13,00 2,20 46 390 4,550
HK 9RV 04 A 21 220 270 3,00 6,00 16,00 2,60 48 398 4,700
HK 9RV 04 A 23 220 270 3,50 7,00 19,00 3,20 50 406 4,850
HK 9RV 04 A 25 200 240 4,50 8,00 22,50 3,80 52 414 4,950
p1: макс. работно налягане
p2: макс. пиково налягане

Изключване на отговорността

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.

Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.