смукателен филтър

FI SG E MP
FI SG E MP филтриращ елемент за смукателен филтър
Изпълнение
без байпас клапан
Температура min.
-25 °C
Температура макс.
110 °C
Материал
уплътнение: NBR
Работно налягане
12 bar
Filtermaterial
Drahtgewebe
HK STR
HK STR Смукателен филтриращ елемент
Изпълнение
без байпас клапан M90: с телена тъкан (90 μm), абсолютно филтриране
Артикули 1 до 2 от 2 открити артикула.