Винтови тапи с вътрешен шестостен

FHR 90
FHR 90 Винтова тапа с вътрешен шестостен
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма A
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Стандарт
DIN 908
VHR 90 VA
VHR 90 VA Винтова тапа с вътрешен шестостен
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма B
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
благородна стомана
VHR 90 ED
VHR 90 ED Винтова тапа с вътрешен шестостен
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма E
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
VHR 90 ED VA
VHR 90 ED VA Винтова тапа с вътрешен шестостен
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма E
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
благородна стомана
FHM 90
FHM 90 Винтова тапа с вътрешен шестостен
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма A
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Стандарт
DIN 908
VHM 90 VA
VHM 90 VA Винтова тапа с вътрешен шестостен
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма B
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
благородна стомана
VHM 90 ED
VHM 90 ED Винтова тапа с вътрешен шестостен
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма E
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
VHM 90 ED VA
VHM 90 ED VA Винтова тапа с вътрешен шестостен
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма E
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
благородна стомана
VHMO 90
VHMO 90 Винтова тапа с вътрешен шестостен
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма F
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Артикули 1 до 9 от 9 открити артикула.