Винтови тапи с вътрешен шестостен

FHR 90
FHR 90 Винтова тапа с вътрешен шестостен
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма A
Стандарт
DIN 908
VHR 90 VA
VHR 90 VA Винтова тапа с вътрешен шестостен
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
благородна стомана
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма B
VHR 90 ED
VHR 90 ED Винтова тапа с вътрешен шестостен
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма E
VHR 90 ED VA
VHR 90 ED VA Винтова тапа с вътрешен шестостен
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
благородна стомана
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма E
FHM 90
FHM 90 Винтова тапа с вътрешен шестостен
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма A
Стандарт
DIN 908
VHM 90 VA
VHM 90 VA Винтова тапа с вътрешен шестостен
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
благородна стомана
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма B
VHM 90 ED
VHM 90 ED Винтова тапа с вътрешен шестостен
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма E
VHM 90 ED VA
VHM 90 ED VA Винтова тапа с вътрешен шестостен
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
благородна стомана
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма E
VHMO 90
VHMO 90 Винтова тапа с вътрешен шестостен
Конструкция
винтова тапа с вътрешен шестостен
Модификация
права
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
форма F
Артикули 1 до 9 от 9 открити артикула.