маркучи с оплетка

HD 100 (1SN)
HD 100 (1SN) Маркуч HD
Диапазон на използване
циркулации с ниско, средно и високо налягане рециркулационни маркучи
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Стандарт
EN 853 1 SN
Течности
минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 70 °C) водно-маслени емулсии
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
HD 100 T (1SN)
HD 100 T (1SN) Маркуч HD, висока термоустойчивост
Диапазон на използване
циркулации с ниско и средно налягане с екстремни температури (напр. леярни, компресори) хидравлика в машиностроенето
Особени белези
отлична устойчивост на озон, атмосферни влияния, UV и температури
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и атмосферни условия
Цвят
син
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Стандарт
EN 853 1 SN
Течности
минерално масло масло за предавки гликол и полигликол въздушно-маслена пара водно-маслена емулсия (до + 100 °C) вода (0 °C до + 70 °C)
Температура min.
-55 °C
Температура макс.
135 °C
KP 100 (1SC)
KP 100 (1SC) Маркуч HD с компактна конструкция
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия маркучи за предварителна обработка рециркулационни маркучи
Особени белези
тесен радиус на огъване
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят
черен
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Стандарт
EN 857 1 SC
Течности
минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 70 °C) водно-маслени емулсии
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
KP 100 S (1SC)
KP 100 S (1SC) Маркуч HD с компактна конструкция
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
Особени белези
Проверен за импулси до 1 милион цикли!
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума възпрепятства възпламеняването съгласно MSHA
Цвят
черен
Стандарт
EN 857 1 SC
Течности
гликол водно-маслени емулсии вода (0 °C до + 70 °C) минерално масло
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
KP 100 P
KP 100 P Маркуч HD, компакт, пилот
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия маркучи за предварителна обработка рециркулационни маркучи
Особени белези
тесен радиус на огъване устойчив на прегъване
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
поносима за околната среда синтетична гума
Цвят
черен
Течности
минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 70 °C) водно-маслени емулсии
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
KP 100 RAIL
KP 100 RAIL Маркуч HD, компактен, RAIL
Диапазон на използване
релсови транспортни средства
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
маслоустойчива, синтетична гума, възпрепятства възпламеняването
Стандарт
EN 857 1 SC EN 45545-2
Течности
минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 85 °C)
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
Температурен диапазон
въздух ( макс. 75 °C )
HD 200 (2SN)
HD 200 (2SN) Маркуч HD
Диапазон на използване
средни циркулации с високо налягане
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Стандарт
EN 853 2 SN
Течности
минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 70 °C) водно-маслени емулсии
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
KP 200 RM
KP 200 RM Маркуч HD, компактен, устойчив на износване
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
Особени белези
Проверен за импулси до 1 милион цикли!
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
възпрепятства възпламеняването съгласно MSHA синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Стандарт
EN 857 2 SC
Течности
гликол водно-маслени емулсии вода (0 °C до + 70 °C) минерално масло
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
HD 200 RM (2SN)
HD 200 RM (2SN) Маркуч HD, тежки условия на използване
Диапазон на използване
среден диапазон на високо налягане при най-тежки условия на приложение инсталации с високо износване корабостроене минно и руднично дело
Особени белези
много устойчив на озон и износване устойчив на атмосферни влияния
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
възпрепятства възпламеняването съгласно MSHA синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Стандарт
EN 853 2 SN
Течности
минерално масло гликол масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 70 °C) водно-маслена емулсия (до + 100 °C)
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
HD 200 S (2SN)
HD 200 S (2SN) Маркуч HD, тежки условия на използване
Диапазон на използване
диапазон на високо налягане при тежки условия на приложение.
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят
черен
Стандарт
EN 853 2 SN
Течности
гликол водно-маслена емулсия (до + 100 °C) вода (0 °C до + 70 °C) минерално масло
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
HD 200 T (2SN)
HD 200 T (2SN) Маркуч HD, висока термоустойчивост
Диапазон на използване
циркулации с ниско и средно налягане с екстремни температури (напр. леярни, компресори) хидравлика в машиностроенето
Особени белези
отлична устойчивост на озон, атмосферни влияния, UV и температури
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и атмосферни условия
Цвят
син
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Стандарт
EN 853 2 SN
Течности
минерално масло вода (0 °C до + 70 °C) масло за предавки гликол и полигликол въздушно-маслена пара водно-маслена емулсия (до + 100 °C)
Температура min.
-55 °C
Температура макс.
135 °C
KP 200 (2SC)
KP 200 (2SC) Маркуч HD с компактна конструкция
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
Особени белези
тесен радиус на огъване
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят
черен
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Стандарт
EN 857 2 SC
Течности
минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 70 °C) водно-маслени емулсии
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
KP 200 RAIL
KP 200 RAIL маркуч HD, компактен, RAIL
Диапазон на използване
релсови транспортни средства
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
маслоустойчива, синтетична гума, възпрепятства възпламеняването
Стандарт
EN 857 2 SC EN 45545-2
Течности
минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 85 °C)
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
Температурен диапазон
въздух ( макс. 75 °C )
KP 200 NO (2SC)
KP 200 NO (2SC) Компактен маркуч
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия и екстремни условия на околната среда.
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две много устойчиви на опън оплетки от стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Стандарт
EN 857 2 SC
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
KP 200 PRO (2SC)
KP 200 PRO (2SC) Маркуч HD, компактен, устойчив на износване
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия и високо износване.
Особени белези
тесен радиус на огъване извънредно устойчиво на износване външно покритие
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с допълнителен пластмасов капак, с над 300-кратна стойност на износване в сравнение със стандартни външни ъгли
Цвят
черен
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Стандарт
EN 857 2 SC
Течности
минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 70 °C) водно-маслени емулсии
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
KPZ 200
KPZ 200 Маркуч HD с компактна конструкция
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
Особени белези
тесен радиус на огъване
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят
черен
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Стандарт
EN 857 2 SC
Течности
минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 70 °C) водно-маслени емулсии
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
KP 200 S
KP 200 S Маркуч HD с компактна конструкция
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
Особени белези
Проверен за импулси до 1 милион цикли!
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят
черен
Стандарт
EN 857 2 SC
Течности
гликол водно-маслени емулсии вода (0 °C до + 70 °C) минерално масло
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
100 °C
Артикули 1 до 17 от 17 открити артикула.