Свойства

подходящо за
щекер на щекерния куплунг SKS...FS
Материал
стомана

Артикул

6 Артикул
Обозначение Конструктивен размер
SKS ZUB WZD 1 FS 1
SKS ZUB WZD 2 FS 2
SKS ZUB WZD 3 FS 3
SKS ZUB WZD 4 FS 4
SKS ZUB WZD 5 FS 5
SKS ZUB WZD 6 FS 6

е принадлежност към следните продукти

Изключване на отговорността

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.

Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.