TKM ZUBS

Затварящ куплунг за темпериращ куплунг

TKM ZUBS TKM ZUBS

Свойства

Съединение 1
щекерна муфа
подходящо за
муфа с щекерен куплунг ТКМ
Материал
месинг

Артикул

2 Артикул
Обозначение Размер на щекера
mm
Температура минерално масло min.
°C
Температура минерално масло макс.
°C
TKM 09 ZUBS 9 -20 200
TKM 13 ZUBS 13 -20 200

Изключване на отговорността

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.

Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.