затапващи муфи

TKM ZUBS
TKM ZUBS Затварящ куплунг за темпериращ куплунг
Съединение 1
щекерна муфа
подходящо за
муфа с щекерен куплунг ТКМ
Материал
месинг
Артикули 1 до 1 от 1 открити артикула.