Snap-tite серия 78

SKL IN F SN78
SKL IN F SN78 Подвижна половина на завинтващ се куплунг
Диапазон на използване
промишлено строителство и автомобилостроене
Конструкция
Snap-tite серия 78
Съединение 1
вътрешна резба NPT
Форма на уплътнение 1
уплътняващ резбата
Остатъчно налягане
Възможно е съединяване под остатъчно налягане
Допълнителен белег
с крилчата гайка
Материал
месинг
SKL IN F SN78 SK
SKL IN F SN78 SK Подвижна половина на завинтващ се куплунг
Диапазон на използване
промишлено строителство и автомобилостроене
Съединение 1
вътрешна резба NPT
Форма на уплътнение 1
уплътняващ резбата
Остатъчно налягане
Възможно е съединяване под остатъчно налягане
Допълнителен белег
шестостенно изпълнение
Материал
месинг
SKL IR F SN78
SKL IR F SN78 Подвижна половина на завинтващ се куплунг
Диапазон на използване
промишлено строителство и автомобилостроене
Конструкция
Snap-tite серия 78
Съединение 1
вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1
за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E
Остатъчно налягане
Възможно е съединяване под остатъчно налягане
Допълнителен белег
с крилчата гайка
Материал
месинг
SKL IR F SN78 SK
SKL IR F SN78 SK Подвижна половина на завинтващ се куплунг
Диапазон на използване
промишлено строителство и автомобилостроене
Конструкция
Snap-tite серия 78
Съединение 1
вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1
за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E
Остатъчно налягане
Възможно е съединяване под остатъчно налягане
Допълнителен белег
шестостенно изпълнение
Материал
месинг
Артикули 1 до 4 от 4 открити артикула.