C

Групиране на група С

C C

Описание

Размерът на скобите е решаващият критерий за избор при групирането.
Монтажът може да бъде извършен по избор върху приварени плочи или върху носещи шини.

Артикул

1 Артикул
Обозначение
C

Допълнителни елементи

Скоба за тръби, тежка конструктивна поредица
Болт с вътрешен шестостен, за еднотръбна скоба
Шестостенен болт за еднотръбна скоба
Предпазна шайба за еднотръбна скоба
Покриваща плоча за еднотръбна скоба
Носеща шина, еднотръбна скоба
Гайка на носещата шина, еднотръбна скоба
Приварена плоча за еднотръбна скоба
Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга

Изключване на отговорността

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.

Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.