Скоби за тръби лека конструктивна поредица

A 0
A 0 Групиране на група A 0
A 0 A
A 0 A Групиране на група A 0 Конструкция
A 1-6
A 1-6 Групиране на група A 1-6
A 1-6 A
A 1-6 A Групиране на група A 1-6 Конструкция
SRS 0 PP
SRS 0 PP Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
скоба за тръби
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-30 °C
Температура макс.
90 °C
Материал
Polypropylene (PP)
SRS 0 PA
SRS 0 PA Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
скоба за тръби
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
120 °C
Материал
полиамид 6
SRS 0 DP
SRS 0 DP Покриваща плоча за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 DP V4
SRS 0 DP V4 Покриваща плоча за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 0 SP
SRS 0 SP Приварена плоча еднотръбна скоба, къса
Конструкция
приварена планка
Допълнение към конструкцията
къс
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 0 SP VZ
SRS 0 SP VZ Приварена плоча еднотръбна скоба, къса
Конструкция
приварена планка
Допълнение към конструкцията
къс
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 SP V4
SRS 0 SP V4 Приварена плоча еднотръбна скоба, къса
Конструкция
приварена планка
Допълнение към конструкцията
къс
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 0 SP L
SRS 0 SP L Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 0 SP L VZ
SRS 0 SP L VZ Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 SP L V4
SRS 0 SP L V4 Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 0 D SP
SRS 0 D SP Двойна приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 0 D SP VZ
SRS 0 D SP VZ Двойна приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 SP R
SRS 0 SP R Редова приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 0 SP R VZ
SRS 0 SP R VZ Редова приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 SPW
SRS 0 SPW Ъглова приварена плоча и плоча за завинтване
Модификация
ъгъл 90°
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 0 SPW V4
SRS 0 SPW V4 Ъглова приварена плоча и плоча за завинтване
Модификация
ъгъл 90°
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 1-6 PP
SRS 1-6 PP Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
еднотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-30 °C
Температура макс.
90 °C
Материал
Polypropylene (PP)
SRS 1-6 PP G
SRS 1-6 PP G Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
еднотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата гладка
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-30 °C
Температура макс.
90 °C
Материал
Polypropylene (PP)
SRS 1-6 PA
SRS 1-6 PA Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
120 °C
Материал
полиамид 6
SRS 1-6 PA G
SRS 1-6 PA G Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата гладка
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
полиамид 6
SRS 1-6 VG
SRS 1-6 VG Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
еднотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата гладка
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-50 °C
Температура макс.
120 °C
Материал
плътна гума твърдост по Шор 64°/73°