Скоби за двойни тръби

B
B Групиране на група В
B A
B A Групиране на група В Конструкция
SRS 1-5 D PA
SRS 1-5 D PA Скоба за тръби, двойни тръби
Конструкция
двойнотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
________
DIN 3015-2
Температура min.
-40 °C
Температура макс.
120 °C
Материал
полиамид 6
SRS 1-5 D PP
SRS 1-5 D PP Скоба за тръби, двойни тръби
Конструкция
двойнотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
________
DIN 3015-2
Температура min.
-30 °C
Температура макс.
90 °C
Материал
Polypropylene (PP)
SRS 1-5 D PP G
SRS 1-5 D PP G Скоба за тръби, двойни тръби
Конструкция
двойнотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата гладка
________
DIN 3015-2
Температура min.
-30 °C
Температура макс.
90 °C
Материал
Polypropylene (PP)
SRS 1-5 D VG
SRS 1-5 D VG Скоба за тръби, двойни тръби
Конструкция
двойнотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата гладка
________
DIN 3015-2
Температура min.
-50 °C
Температура макс.
120 °C
Материал
плътна гума твърдост по Шор 64°/73°
SRS AF D
SRS AF D Унифициран болт за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS AF D V4
SRS AF D V4 Унифициран болт за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS AS D
SRS AS D Шестостенен болт за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 931 (ISO 4014) или DIN 933 (ISO 4017)
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS AS D V4
SRS AS D V4 Шестостенен болт за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 931 (ISO 4014) или DIN 933 (ISO 4017)
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS DP D
SRS DP D Покриваща плоча за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS DP D V4
SRS DP D V4 Покриваща плоча за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS IS D
SRS IS D Болт с вътрешен шестостен, за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 912 (ISO 4762)
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS SI
SRS SI Осигурителна шайба за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS SIS D
SRS SIS D Предпазна шайба за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS SI V4
SRS SI V4 Осигурителна шайба за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS SMD
SRS SMD Гайка на носещата шина, двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
стомана и гума
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS SMD V4
SRS SMD V4 Гайка на носещата шина, двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS SPR D
SRS SPR D Редова приварена плоча, двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS SP D
SRS SP D Приварена плоча за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS SP D V4
SRS SP D V4 Приварена плоча за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS SP D VZ
SRS SP D VZ Приварена плоча за двутръбна скоба
Конструкция
за двойнотръбни скоби
________
DIN 3015-2
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS TS#GrpA
SRS TS#GrpA Носеща шина, еднотръбна-двутръбна скоба
Конструкция
за едтръбни и двутръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
________
DIN 3015-1
Материал
стомана (лъскава)