Свойства

Съединение 1
съединение за маркучи
Конструкция
всмукващ куплунг за външно свързване
Съединение 2
палцов куплунг
Форма на уплътнение 2
фасонно уплътнение от нитрил черно
Материал
алуминий

Артикул

3 Артикул
Обозначение Номинален размер щорц Разстояние на палците
mm
за маркуч ID
SKKG 133 NW 100 A G AL 110-A 133 100
SKKG 66 NW 50 C G AL 52-C 66 50
SKKG 89 NW 75 B G AL 75-B 89 75

Резервни части

Напорно-всмукващо уплътнение за куплунг за пожарогасене
Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене
Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене

Изключване на отговорността

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.

Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.