Всмукващи куплунги

SK KG G AL
SK KG G AL
Съединение 1
съединение за маркучи
Конструкция
всмукващ куплунг за външно свързване
Съединение 2
палцов куплунг
Форма на уплътнение 2
фасонно уплътнение от нитрил черно
Материал
алуминий
SK KG GZ AL
SK KG GZ AL
Съединение 1
съединение за маркучи
Конструкция
всмукващ куплунг за външно свързване
Съединение 2
палцов куплунг
Форма на уплътнение 2
фасонно уплътнение от нитрил черно
Материал
алуминий
SK KG AL
SK KG AL Всмукващ куплунг за пожарогасене
Съединение 1
съединение за маркучи
Конструкция
всмукващ куплунг за външно свързване
Съединение 2
палцов куплунг
Форма на уплътнение 2
фасонно уплътнение от нитрил черно
Материал
алуминий
SK KG MG
SK KG MG Всмукващ куплунг за пожарогасене
Съединение 1
съединение за маркучи
Конструкция
всмукващ куплунг за външно свързване
Съединение 2
палцов куплунг
Форма на уплътнение 2
фасонно уплътнение от нитрил черно
Материал
месинг
Артикули 1 до 4 от 4 открити артикула.