цолови съединения

WA AB
WA AB съединение ... АВ, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1
60° външен конус
Модификация
права
съкращение
DKR
________
ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Материал
стомана (с възможност за заваряване)
WA AB VA
WA AB VA съединение ... АВ, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1
60° външен конус
Модификация
права
съкращение
DKR
________
BS 5200 ISO 228-1 ISO 8434-6
Материал
благородна стомана
WA AJ
WA AJ съединение ... AJ, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1
74° вътрешен конус
Модификация
права
съкращение
DKJ
________
SAE J514
Материал
стомана
WA AJ VA
WA AJ VA съединение ... AJ, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1
74° вътрешен конус
Модификация
права
съкращение
DKJ
________
SAE J514
Материал
благородна стомана
WA AR
WA AR съединение ... AR, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1
плоско уплътняващи
Модификация
права
съкращение
DKR-плосък
________
ISO 228-1
Материал
стомана (с възможност за заваряване)
WA AR VA
WA AR VA съединение ... AR, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1
плоско уплътняващи
Модификация
права
съкращение
DKR-плосък
________
ISO 228-1
Материал
благородна стомана
WA HB
WA HB съединение ... HB, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
60° вътрешен конус
Модификация
права
съкращение
AGR
________
ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Материал
стомана
WA HB VA
WA HB VA съединение ... HB, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
60° вътрешен конус
Модификация
права
съкращение
AGR
________
ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Материал
благородна стомана
WA HJ
WA HJ съединение ... HJ, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1
74° външен конус
Модификация
права
съкращение
AGJ
________
SAE J514
Материал
стомана
WA HJ VA
WA HJ VA съединение ... HJ, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1
74° външен конус
Модификация
права
съкращение
AGJ
________
SAE J514
Материал
благородна стомана
WA HN
WA HN съединение ... HN, темперован чугун
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Приложение
запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C
Съединение 1
цолова външна резба конична
Форма на уплътнение 1
уплътняващ резбата
Модификация
права
________
DIN EN 10226 / ISO 7-1
Материал
Malleable iron
WA HN VA
WA HN VA съединение ... HN, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
цолова външна резба конична
Форма на уплътнение 1
уплътняващ резбата
Модификация
права
________
DIN EN 10226 / ISO 7-1
Материал
благородна стомана
WA HR
WA HR съединение ... HR, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
плоско уплътняващи
Модификация
права
съкращение
AGR-плосък
________
ISO 228-1
Материал
стомана
WA HR VA
WA HR VA съединение ... HR, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1
плоско уплътняващи
Модификация
права
съкращение
AGR-плосък
________
ISO 228-1
Материал
благородна стомана
WA IR
WA IR съединение ... IR, темперован чугун
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Приложение
запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C
Съединение 1
муфа с резба с цилиндрична, цолова вътрешна резба
Модификация
права
________
DIN EN 10226 / ISO 7-1
Материал
Malleable iron
WA IR RG
WA IR RG съединение ... IR, бронз
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Приложение
запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C
Съединение 1
муфа с резба с цилиндрична, цолова вътрешна резба
Модификация
права
________
DIN EN 10226 / ISO 7-1
Материал
бронз
WA IR ST
WA IR ST съединение ... IR, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
муфа с резба с цилиндрична, цолова вътрешна резба
Модификация
права
________
DIN EN 10226 / ISO 7-1
Материал
стомана (с възможност за заваряване)
WA IR VA
WA IR VA съединение ... IR, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
муфа с резба с цилиндрична, цолова вътрешна резба
Модификация
права
________
DIN EN 10226 / ISO 7-1
Материал
благородна стомана