метрични съединения

WA A
WA A съединение ... А, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
сферична букса
Модификация
права
съкращение
DKM
________
DIN 3863
Материал
стомана
WA AFL
WA AFL съединение ... AFL, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус
Модификация
права
съкращение
DKL
________
подходящ за контра съединение съгласно DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Конструктивна поредица
лек
Материал
стомана (с възможност за заваряване)
WA AFL VA
WA AFL VA съединение ... AFL, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус
Модификация
права
съкращение
DKL
________
подходящ за контра съединение съгласно DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Конструктивна поредица
лек
Материал
благородна стомана
WA AFS
WA AFS съединение ... AFS, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус
Модификация
права
съкращение
DKS
________
подходящ за контра съединение съгласно DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Конструктивна поредица
тежък
Материал
стомана
WA AFS VA
WA AFS VA съединение ... AFS, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус
Модификация
права
съкращение
DKS
________
подходящ за контра съединение съгласно DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Конструктивна поредица
тежък
Материал
благородна стомана
WA AOL
WA AOL съединение ... AOL, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус с кръгло уплътнение
Модификация
права
съкращение
DKOL
Конструктивна поредица
лек
Материал
стомана (с възможност за заваряване)
WA AOL VA
WA AOL VA съединение ... AOL, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус с кръгло уплътнение
Модификация
права
съкращение
DKOL
________
DIN 3865 ISO 8434-1
Конструктивна поредица
лек
Материал
благородна стомана
WA AOS
WA AOS съединение ... AOS, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус с кръгло уплътнение
Модификация
права
съкращение
DKOS
________
DIN 3865 ISO 8434-1
Конструктивна поредица
тежък
Материал
стомана (с възможност за заваряване)
WA AOS VA
WA AOS VA съединение ... AOS, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус с кръгло уплътнение
Модификация
права
съкращение
DKOS
________
DIN 3865 ISO 8434-1
Конструктивна поредица
тежък
Материал
благородна стомана
WA A VA
WA A VA съединение ... А, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
сферична букса
Модификация
права
съкращение
DKM
________
DIN 3863
Материал
благородна стомана
WA HL
WA HL съединение ... HL, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
24° вътрешен конус
Модификация
права
съкращение
CEL
________
ISO 8434-1 DIN 2353
Конструктивна поредица
лек
Материал
стомана (с възможност за заваряване)
WA HL VA
WA HL VA съединение ... HL, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
24° вътрешен конус
Модификация
права
съкращение
CEL
________
DIN 2353 ISO 8434-1
Конструктивна поредица
лек
Материал
благородна стомана
WA HS
WA HS съединение ... HS, стомана
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
24° вътрешен конус
Модификация
права
съкращение
CES
________
ISO 8434-1 DIN 2353
Конструктивна поредица
тежък
Материал
стомана (с възможност за заваряване)
WA HS VA
WA HS VA съединение ... HS, VA
Диапазон на използване
свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
24° вътрешен конус
Модификация
права
съкращение
CES
________
ISO 8434-1 DIN 2353
Конструктивна поредица
тежък
Материал
благородна стомана