PN SSKV S

Притискащ нипел, щекер, SSKV

PN SSKV S PN SSKV S
PN SSKV S PN SSKV S

Свойства

Съединение 1
щекерно съединение
Съединение 2
съединение за маркучи
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие

Артикул

10 Артикул
Обозначение DN* Мярка Цол Ø D1
mm
Ø D2
mm
L
mm
макс. работно налягане
bar
PN 06 SSKV S 6 4 1/4" 4,0 23,0 68,5 450
PN 08 SSKV S 8 5 5/16" 5,5 23,0 68,5 420
PN 10 SSKV S 10 6 3/8" 7,0 25,0 77,5 445
PN 13 SSKV S 12 8 1/2" 9,5 28,0 78,0 415
PN 16 SSKV S 16 10 5/8" 12,5 39,0 83,5 400
PN 20 SSKV S 19 12 3/4" 15,0 36,0 95,5 350
PN 25 SSKV S 25 16 1" 19,0 42,0 98,0 280
PN 32 SSKV S 31 20 1.1/4" 24,0 50,0 114,5 210
PN 40 SSKV S 38 24 1.1/2" 32,0 64,0 134,0 185
PN 50 SSKV S 51 32 2" 42,0 75,0 147,0 165

Допълнителна информация

Свързването е стройно, изгражда се бързо и не стърчи над напречното сечение на гъвкавия тръбопровод. При постоянно движещи се машини захранващите
тръбопроводи не остават да висят и се избягва скъсване.
Геометричната еднаквост на формата на затягащия пръстен с
накрайниците за маркучи гарантира оптималното пренасяне на силата.
Кабелните участъци остават с възможност за завъртане помежду си и един срещу друг
и така се предотвратява разрушаването на гъвкавите тръбопроводи
поради грешен монтаж.
При натоварване с налягане свързването вече не може да бъде разделено
и се изключват злополуките.
Монтажът се извършва лесно, бързо и без допълнителни инструменти.
Не е необходимо да се вземат специални обезопасителни, свързващи и
уплътнителни средства.
Свързването е по-лесно от това на сравними системи.

Изключване на отговорността

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.

Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.