Полуфланци SAE

FH (3000 PSI)
FH (3000 PSI) Половина на фланец SAE
Тип налягане
3000 psi
Конструкция
половина на фланец SAE
________
SAE J518 ISO 6162-1
Модификация
права
Обем на доставката
само фланец
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Закрепване
резбови отвор
FH (6000 PSI)
FH (6000 PSI) Половина на фланец SAE
Тип налягане
6000 psi
Конструкция
половина на фланец SAE
________
SAE J518 ISO 6162-2
Модификация
права
Обем на доставката
само фланец
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Закрепване
резбови отвор