ограничителни пръстени

ND ASR GE, RO, BL
ND ASR GE, RO, BL Ограничителен пръстен за щепселен нипел
Материал
пластмаса