Съединители за маркучи

ND VB
ND VB Щепселен нипел, VB
Съединение 1 + 2
съединение за маркучи
Конструкция
съединител за маркуч
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Артикули 1 до 1 от 1 открити артикула.