за метрични кухи болтове

ND B
ND B Щепселен нипел, RGN
Съединение 1
пръстеновиден отвор за метричен кух болт
Форма на уплътнение 1
уплътняване с помощта на меден пръстен
Съединение 2
съединение за маркучи
съкращение
RGN
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Стандарт
DIN 7642
ND BD
ND BD Щепселен нипел, RGN
Съединение 1
пръстеновиден отвор за метричен кух болт
Форма на уплътнение 1
уплътняване с помощта на меден пръстен
Конструкция
двойно съединение за маркучи
съкращение
RGN
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Стандарт
DIN 7642
Съединение 2 + 3
съединение за маркучи
Артикули 1 до 2 от 2 открити артикула.