букса WEO

WEO VS SB
WEO VS SB Затваряща щепселна втулка WEO
Съединение 1
щепселна втулка WEO
Форма на уплътнение 1
уплътняващ с кръгло уплътнение .
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
Артикули 1 до 1 от 1 открити артикула.