за миещи уреди

AOVR KAE
AOVR KAE Handverschraubungen Kärcher
Съединение 1
метрична гаечна резба
Съединение 2
външна резба BSP цилиндрична
AOVR KAE IG
AOVR KAE IG Handverschraubungen Kärcher
Съединение 1
метрична гаечна резба
Съединение 2
вътрешна резба BSP цилиндрична
GAM KAE
GAM KAE Завинтващ се адаптер
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
плоско уплътняващи
Съединение 2
метрична вътрешна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2
плоско уплътняващи
Материал
месинг
GAR KAE
GAR KAE
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Съединение 2
вътрешна резба BSP цилиндрична
GAR KAE KL
GAR KAE KL
Съединение 1
вътрешни резби BSP цилиндрични
Съединение 2
KAE Easy Lock
VR KAE
VR KAE
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Съединение 2
външна резба BSP цилиндрична
VR KAE KL
VR KAE KL
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Съединение 2
KAE Easy Lock
V KAE
V KAE съединител
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
плоско уплътняващи
Съединение 2
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2
плоско уплътняващи
Материал
MS/ST-NI
V KAE KL
V KAE KL съединител
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
плоско уплътняващи
Съединение 2
KAE Easy Lock
Материал
месинг
V WAP
V WAP съединител
Съединение 1
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1
плоско уплътняващи
Съединение 2
метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2
плоско уплътняващи
Материал
MS/ST-NI