HANSA-FLEX AG
Vi koristite Internet Explorer.
Deaktivirajte po potrebi režim kompatibilnosti da biste koristili katalog u celom obimu.

search Pretraga

Pomoć za pretraživanje

Српски

Odabrati jezik

Stanje: 2017-10-19

O-Ringschnur 75° Shore FPM

O-prstenasti kanap, 75SH FPM
Izbaciti slika proizvodaSlika proizvoda
O-Ringschnur 75° Shore FPM data/img/product/O-Ringschnur.jpg - O-Ringschnur 75° Shore FPM
izbaciti karakteristikeOsobine
Konstrukcija O-prstenasti kanap
Boja crna
Temperatura min. -15 °C
Temperatura max. 200 °C
Materijal FPM 75 Shore
izbaciti tabelu proizvodaArtikal

sortiranje nagore

sortiranje nadole

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.