HANSA-FLEX AG
Używasz programu Internet Explorer.
W razie potrzeby wyłącz tryb zgodności, aby korzystać z katalogu w pełnym zakresie.

search Szukaj

Pomoc do wyszukiwania

Polski

Wybierz język

Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05

RKF STUETZRING

Pierścień oporowy do złącza rurociągowego
Ukryj rysunek produktuRysunek produktu
RKF STUETZRING data/img/product/SF_O-RING_MEx.gif - RKF STUETZRING
Ukryj właściwościWłaściwości
nadaje się do połowa stała złącza rurociągowego
Materiał PCW
Ukryj tabelę produktówArtykuł

sortuj w górę

sortuj w dół

Ukryj części zamienne do artykułujest częścią zamienną do następujących produktów
RKF HL / RKF HS
Połowa stała złącza rurociągowego
Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.