HANSA-FLEX AG
Używasz programu Internet Explorer.
W razie potrzeby wyłącz tryb zgodności, aby korzystać z katalogu w pełnym zakresie.

search Szukaj

Pomoc do wyszukiwania

Polski

Wybierz język

Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05

HK PROBEF ADA AL

Adapter do butelki do próbek
Ukryj rysunek produktuRysunek produktu
HK PROBEF ADA AL
Ukryj opisOpis

Pokrywa z 2 przyłączami do węża do zasysania cieczy.

Ukryj wskazówkiWskazówka

Pasuje tylko do szklanych butelek na próbki.

Ukryj tabelę produktówArtykuł

sortuj w górę

sortuj w dół

Ukryj akcesoria do artykułusą akcesoriami do następujących produktów
HK PROBEF GL
Butelka do próbek, szklana
HK VAK PUMPE
Ręczna pompa próżniowa
Ukryj części zamienne do artykułujest częścią zamienną do następujących produktów
HK FES SUP
Zestaw do pobierania cieczy, stacjonarny
Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.