HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

SRD LEHRE

SRD LEHRE

шаблон режещ пръстен
Конструкция
шаблон режещ пръстен
Допълнение към конструкцията
само за стоманени режещи пръстени от тип SRD
Материал
благородна стомана