HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

ROHR ENTGRATER

ROHR ENTGRATER

Приспособление за снемане на ръбовете на тръби
Конструкция
приспособление за снемане на ръбовете на тръби
Допълнение към конструкцията
универсално приспособление за снемане на ръбовете на тръби с диаметър 12 - 54 мм
Модификация
за вътрешно и външно сваляне на обрезки