HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

VOM

VOM

Предварително монтиран накрайник
Конструкция
предварително монтиран накрайник
Материал
закалена инструментална стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
VOM WR

VOM WR

Предварително монтиран накрайник
Конструкция
предварително монтиран накрайник
Материал
закалена инструментална стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран