HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

TECALANSCHERE

TECALANSCHERE

Ножици за пластмасови тръби
подходящо за
пластмасови тръби и маркучи
Материал
стомана
ERSATZKLINGE TS

ERSATZKLINGE TS

Резервно острие за ножици Tecalan
Материал
стомана