HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

HD 400 (4SP)

HD 400 (4SP)

Маркуч HD
Диапазон на използване
циркулации с високо налягане
Стандарт
EN 856 4 SP
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
четири спирални подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и износване
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Течности
минерално масло
гликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
HDB 400 (4SP)

HDB 400 (4SP)

Маркуч HD, с разрешително за рудодобивната промишленост
Диапазон на използване
диапазон на високо налягане при тежки условия на приложение.
инсталации с високо износване
корабостроене
минно и руднично дело
Особени белези
разрешение за минното дело
Стандарт
EN 856 4 SP
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
четири спирални подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на възпламеняване, синтетична гума с висока устойчивост на озон, износване, атмосферни условия и температура
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Течности
минерално масло
гликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
KP 400

KP 400

Компактен маркуч
Диапазон на използване
циркулации със средно до високо налягане с тесни монтажни условия
Стандарт
EN 856 R12
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
четири спирали от стоманена тел с най-висока здравина
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
121 °C
Течности
минерално масло
гликол
водно-гликолни емулсии
вода (0 °C до + 70 °C)
KP 600

KP 600

компактен маркуч
Особени белези
особено гъвкав
тесен радиус на огъване
устойчив на износване, озон и атмосферни влияния
Стандарт
ISO 18752-CCT
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
четири спирали от стоманена тел с най-висока здравина
Външен слой
възпрепятства възпламеняването съгласно MSHA
синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
121 °C
Течности
минерално масло
гликол
водно-гликолни емулсии
вода (0 °C до + 70 °C)
проверка на импулса
тествано с 500 000 импулса съгласно ISO 6803:2008
KP 700

KP 700

компактен маркуч
Особени белези
особено гъвкав
тесен радиус на огъване
устойчив на износване, озон и атмосферни влияния
Стандарт
ISO 18752-CCT
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
четири спирали от стоманена тел с най-висока здравина
Външен слой
възпрепятства възпламеняването съгласно MSHA
синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
121 °C
Течности
минерално масло
гликол
водно-гликолни емулсии
вода (0 °C до + 70 °C)
проверка на импулса
тествано с 500 000 импулса съгласно ISO 6803:2008
HD 500 (4SH)

HD 500 (4SH)

Маркуч HD
Диапазон на използване
циркулации с високо налягане
Стандарт
EN 856 4 SH
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
четири спирални подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и износване
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Течности
минерално масло
гликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
HD 600 (R13)

HD 600 (R13)

Маркуч HD
Диапазон на използване
циркулации с високо налягане с високо натоварване
хидростатични задвижвания
Стандарт
EN 856 R 13
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
шест спирални подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и износване
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
121 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 2 %
Течности
минерално масло
гликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
HD 700 (R15)

HD 700 (R15)

Маркуч HD
Диапазон на използване
циркулации с високо налягане с високо натоварване
хидростатични предавки
корабостроене
минно и руднично дело
Стандарт
SAE 100 R 15
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
четири (до NW 25) или шест (от NW 32) спирали от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и износване
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
121 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 2 %
Течности
минерално масло
гликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
HD 700 PRO

HD 700 PRO

Маркуч HD, много устойчиво на износване външно покритие
Диапазон на използване
циркулации с високо налягане с високо натоварване
хидростатични предавки
корабостроене
особено подходящо при тесни монтажни условия и високо износване
Особени белези
извънредно устойчиво на износване външно покритие
Стандарт
от DN 19: SAE 100 R15
DN 10 + 12: EN 856 4SP
DN 16: EN 856 4SH
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
четири (до NW 25) или шест (от NW 32) спирали от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с допълнителен пластмасов капак,
с над 300-кратна стойност на износване в сравнение със стандартни външни ъгли
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
121 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 2 %
Течности
минерално масло
гликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
HD 800

HD 800

Маркуч HD
Диапазон на използване
Mineral oil-based high pressure hydraulic systems
хидростатични задвижвания
строителна промишленост
аграрна техника
Особени белези
тесен радиус на огъване
Стандарт
DN16 - DN 25 превишава EN 856 4SP
превишава SAE 100 R15
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
NW 16-25 четири от NW 32 шест спирални подложки от устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
synthetic rubber with high abrasion resistance
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Течности
хидравлични масла (на основата на минерално масло)
проверка на импулса
DN16, DN19 Qualified under laboratory conditions with 3 million bending cycles
Разрешително
MSHA IC-84/19, DIN5510
HD 700 PLUS

HD 700 PLUS

Маркуч HD
Диапазон на използване
Applications with a low bend radius and high impulse loads
хидростатични задвижвания
строителни машини
копачни машини
селскостопански машини
преси
Стандарт

Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
четири (до NW 25) или шест (от NW 32) спирали от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и износване
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
121 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 2 %
Течности
основа на минерално масло
минерално масло
гликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
проверка на импулса
Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc.
to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0