HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

KP 100 RAIL

KP 100 RAIL

Маркуч HD, компактен, RAIL
Диапазон на използване
релсови транспортни средства
Стандарт
EN 857 1 SС
EN 45545-2
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
маслоустойчива, синтетична гума, възпрепятства възпламеняването
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Температурен диапазон
въздух ( макс. 75 °C )
Течности
минерално масло
масло на основата на полигликол
вода (0 °C до + 85 °C)
KP 200 RAIL

KP 200 RAIL

маркуч HD, компактен, RAIL
Диапазон на използване
релсови транспортни средства
Стандарт
EN 857 2 SС
EN 45545-2
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
маслоустойчива, синтетична гума, възпрепятства възпламеняването
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Температурен диапазон
въздух ( макс. 75 °C )
Течности
минерално масло
масло на основата на полигликол
вода (0 °C до + 85 °C)
HD 100 (1SN)

HD 100 (1SN)

Маркуч HD
Диапазон на използване
циркулации с ниско, средно и високо налягане
рециркулационни маркучи
Стандарт
EN 853 1 SN
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Течности
минерално масло
масло на основата на полигликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
HD 100 T (1SN)

HD 100 T (1SN)

Маркуч HD, висока термоустойчивост
Диапазон на използване
циркулации с ниско и средно налягане с екстремни температури (напр. леярни, компресори)
хидравлика в машиностроенето
Особени белези
отлична устойчивост на озон, атмосферни влияния, UV и температури
Стандарт
EN 853 1 SN
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и атмосферни условия
Цвят
син
Температура min.
-55 °C
Температура max.
135 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Течности
минерално масло
масло за предавки
гликол и полигликол
въздушно-маслена пара
водно-маслена емулсия (до + 100 °C)
вода (0 °C до + 70 °C)
KP 100 (1SC)

KP 100 (1SC)

Маркуч HD с компактна конструкция
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
маркучи за предварителна обработка
рециркулационни маркучи
Особени белези
тесен радиус на огъване
Стандарт
EN 857 1 SС
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Течности
минерално масло
масло на основата на полигликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
KP 100 S (1SC)

KP 100 S (1SC)

маркуч HD с компактна конструкция
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
Особени белези
Проверен за импулси до 1 милион цикли!
Стандарт
превишава EN 857 1SC
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
възпрепятства възпламеняването съгласно MSHA
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Течности
гликол
водно-маслени емулсии
вода (0 °C до + 70 °C)
минерално масло
KP 100 P

KP 100 P

Маркуч HD, компакт, пилот
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
маркучи за предварителна обработка
рециркулационни маркучи
Особени белези
тесен радиус на огъване
устойчив на прегъване
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
поносима за околната среда синтетична гума
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Течности
минерално масло
масло на основата на полигликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
HD 200 (2SN)

HD 200 (2SN)

Маркуч HD
Диапазон на използване
средни циркулации с високо налягане
Стандарт
EN 853 2 SN
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Течности
минерално масло
масло на основата на полигликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
KP 200 RM

KP 200 RM

Маркуч HD, компактен, устойчив на износване
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
Особени белези
Проверен за импулси до 1 милион цикли!
Стандарт
превишава EN 857 2SC
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
възпрепятства възпламеняването съгласно MSHA
синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Течности
гликол
водно-маслени емулсии
вода (0 °C до + 70 °C)
минерално масло
HD 200 RM (2SN)

HD 200 RM (2SN)

Маркуч HD, тежки условия на използване
Диапазон на използване
среден диапазон на високо налягане при най-тежки условия на приложение
инсталации с високо износване
корабостроене
минно и руднично дело
Особени белези
много устойчив на озон и износване
устойчив на атмосферни влияния
Стандарт
EN 853 2 SN
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
възпрепятства възпламеняването съгласно MSHA
синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Течности
минерално масло
гликол
масло на основата на полигликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслена емулсия (до + 100 °C)
HD 200 S (2SN)

HD 200 S (2SN)

Маркуч HD, тежки условия на използване
Диапазон на използване
диапазон на високо налягане при тежки условия на приложение.
Стандарт
превишава EN 853 2SN
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Течности
гликол
водно-маслена емулсия (до + 100 °C)
вода (0 °C до + 70 °C)
минерално масло
HD 200 T (2SN)

HD 200 T (2SN)

Маркуч HD, висока термоустойчивост
Диапазон на използване
циркулации с ниско и средно налягане с екстремни температури (напр. леярни, компресори)
хидравлика в машиностроенето
Особени белези
отлична устойчивост на озон, атмосферни влияния, UV и температури
Стандарт
EN 853 2 SN
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и атмосферни условия
Цвят
син
Температура min.
-55 °C
Температура max.
135 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Течности
минерално масло
масло за предавки
гликол и полигликол
въздушно-маслена пара
водно-маслена емулсия (до + 100 °C)
вода (0 °C до + 70 °C)
KP 200 (2SC)

KP 200 (2SC)

Маркуч HD с компактна конструкция
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
Особени белези
тесен радиус на огъване
Стандарт
EN 857 2 SС
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Течности
минерално масло
масло на основата на полигликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
KP 200 NO (2SC)

KP 200 NO (2SC)

Компактен маркуч
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия и екстремни условия на околната среда.
Стандарт
EN 857 2 SС
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две много устойчиви на опън оплетки от стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
KP 200 PRO (2SC)

KP 200 PRO (2SC)

Маркуч HD, компактен, устойчив на износване
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия и високо износване.
Особени белези
тесен радиус на огъване
извънредно устойчиво на износване външно покритие
Стандарт
EN 857 2 SС
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
синтетична гума с допълнителен пластмасов капак,
с над 300-кратна стойност на износване в сравнение със стандартни външни ъгли
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Течности
минерално масло
масло на основата на полигликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии
KP 200 S

KP 200 S

Маркуч HD с компактна конструкция
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
Особени белези
Проверен за импулси до 1 милион цикли!

Стандарт
превишава EN 857 2SC
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Течности
гликол
водно-маслени емулсии
вода (0 °C до + 70 °C)
минерално масло
KPZ 200

KPZ 200

Маркуч HD с компактна конструкция
Диапазон на използване
циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия
Особени белези
тесен радиус на огъване
Стандарт
EN 857 2 SС
Вътрешен слой
маслоустойчива, синтетична гума
Подложка
две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой
устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят
черен
Температура min.
-40 °C
Температура max.
100 °C
Промяна на дължината
+ 2 % до - 4 %
Течности
минерално масло
масло на основата на полигликол
вода (0 °C до + 70 °C)
водно-маслени емулсии