HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

TGF ISO

TGF ISO

Защитен маркуч
Диапазон на използване
защита на хора от наранявания с маслена струя.
Вътрешен слой
специален найлон
Цвят
черен
Температура max.
100 °C