HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

STOP FS

STOP FS

Скоба за маркуч Stopflex
Диапазон на използване
защита на хора от кашмичен удар от маркуч.
Вътрешен слой
стомана и гума
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
STOP ROV

STOP ROV

Закрепване Stopflex за резбово тръбно съединение
Диапазон на използване
защита на хора от кашмичен удар от маркуч.
Материал
стомана
STOP SAE

STOP SAE

Закрепвания Stopflex за фланци и други
Диапазон на използване
защита на хора от кашмичен удар от маркуч.
Материал
стомана