HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

UPG G

UPG G

Маркуч за охлаждащи средства
Приложение
охлаждащи и смазочни тръбопроводи за металообработване с отнемане на стружки.
Изпълнение
стоманена носеща спирала с вътрешен маркуч от PVC
двустранен накрайник с холендър от стомана
никелирана повърхност
Свойства
абсолютно плътно
може да се огъва на ръка в почти всяко положение
стабилен
устойчив на масла, греси и т.н.
NI AG

NI AG

Маркуч за охлаждащи средства
Приложение
охлаждащи и смазочни тръбопроводи за металообработване с отнемане на стружки.
Изпълнение
стоманена носеща спирала с вътрешен маркуч от PVC
es. накрайник с холендър
as. изходна дюза от стомана
никелирана повърхност
Свойства
абсолютно плътно
може да се огъва на ръка в почти всяко положение
стабилен
устойчив на масла, греси и т.н.