HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-03-19

FBSB-TAPE

FBSB-TAPE

Силиконова навиваща лента за FBSB
Свойства

Цвят
червен
Температура max.
246 °C
Материал
Iron oxide red silicone rubber