HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

PN 02 HN

PN 02 HN

Притискащ нипел, AGN
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
външна резба NPT
Форма на уплътнение 1
уплътняващ резбата, допълнителен вътрешен конус 60°.
съкращение
AGN
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие