HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

PN 02 AJ

PN 02 AJ

Притискащ нипел, DKJ
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1
74° вътрешен конус
съкращение
DKJ
Стандарт
ISO 8434-2
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN 02 HJ

PN 02 HJ

Притискащ нипел, AGJ
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1
74° външен конус
съкращение
AGJ
Стандарт
ISO 8434-2
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие