HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

PN 02 AB

PN 02 AB

Притискащ нипел, DKR
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1
60° външен конус
съкращение
DKR
Стандарт
BS 5200
ISO 228-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN 02 AB 45

PN 02 AB 45

Притискащ нипел, DKR W45°
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1
60° външен конус
съкращение
DKR
Стандарт
BS 5200
ISO 228-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN 02 AB 90

PN 02 AB 90

Притискащ нипел, DKR W90
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1
60° външен конус
съкращение
DKR
Стандарт
BS 5200
ISO 228-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие