HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

PN S

PN S

Притискащ нипел, измерителен маркуч
Конструкция
уплътняваща с кръгло уплътнение цапфа
Съединение 1
щекерно съединение
Форма на уплътнение 1
уплътняваща с кръгло уплътнение цапфа
Обем на доставката
със защита от прах
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN S 45

PN S 45

Притискащ нипел, измерителен маркуч W45°
Конструкция
уплътняваща с кръгло уплътнение цапфа
Съединение 1
щекерно съединение
Форма на уплътнение 1
уплътняваща с кръгло уплътнение цапфа
Обем на доставката
без защита от прах
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN S 90

PN S 90

Притискащ нипел, измерителен маркуч W90°
Конструкция
уплътняваща с кръгло уплътнение цапфа
Съединение 1
щекерно съединение
Форма на уплътнение 1
уплътняваща с кръгло уплътнение цапфа
Обем на доставката
без защита от прах
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие