HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

PN 02 AOL / PN 02 AOS

PN 02 AOL / PN 02 AOS

Притискащ нипел, DKOL / DKOS
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение
DKOL
Стандарт
ISO 8434-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45

PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45

Притискащ нипел, DKOL W45° / DKOS W45°
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение
DKOL
Стандарт
ISO 8434-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS 90

PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS 90

Притискащ нипел, DKOL W90° / DKOS W90°
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1
24° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение
DKOL
Стандарт
ISO 8434-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие