HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

PN MMA

PN MMA

Притискащ нипел, измерителен маркуч
Съединение 1
гаечна резба BSP със съединение за манометър
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN MMA 45

PN MMA 45

Притискащ нипел, измерителен маркуч W45°
Съединение 1
гаечна резба BSP със съединение за манометър
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN MMA 90

PN MMA 90

Притискащ нипел, измерителен маркуч W90°
Съединение 1
гаечна резба BSP със съединение за манометър
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие