HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

PN 02 B

PN 02 B

Притискащ нипел, RGN
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
пръстеновиден отвор за метричен кух болт
Форма на уплътнение 1
уплътняване с помощта на меден пръстен
съкращение
RGN
Стандарт
DIN 7642
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN 02 B 45

PN 02 B 45

Притискащ нипел, RGN W45°
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
пръстеновиден отвор за метричен кух болт
Форма на уплътнение 1
уплътняване с помощта на меден пръстен
съкращение
RGN
Стандарт
DIN 7642
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
PN 02 B 90

PN 02 B 90

Притискащ нипел, RGN W90
Диапазон на използване
измерителна техника
Съединение 1
пръстеновиден отвор за метричен кух болт
Форма на уплътнение 1
уплътняване с помощта на меден пръстен
съкращение
RGN
Стандарт
DIN 7642
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие