HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

WSK VERSCHL

WSK VERSCHL

Тапа за воден куплунг
Съединение
палцов куплунг
Форма на уплътнение 1
фасонно уплътнение от NBR
Материал
пресован месинг MS 58