HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

3 WS IR

3 WS IR

3-пътен елемент
Съединение 1 - 3
вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3
форма A
Конструкция
разпределител
Модификация
форма Y
Материал
темперован чугун
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
3 WS IR MG

3 WS IR MG

3-пътен елемент
Съединение 1 - 3
вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3
за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E.
Модификация
форма Y
Материал
месинг
3 WS IR HR MG

3 WS IR HR MG

3-пътен елемент
Съединение 1
вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1
за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E
Съединение 2 + 3
външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 2 + 3
плоско уплътняващи
Конструкция
разпределител
Модификация
форма Y
Материал
месинг
4 WS IR MG

4 WS IR MG

4-пътен елемент
Съединение 1 - 4
вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 4
за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E
Материал
месинг